ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ – 8 TIPS ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Το να περιλάβετε QR CODE ή CONTACT QR στην επαγγελματική σας κάρτα για άμεση πρόσβαση σε ιστοσελίδα από φορητές συσκευές συστήνεται από τη στιγμή που η επαγγελματική ιδιότητα σας είναι συνυφασμένη με τεχνολογία χωρίς κάτι τέτοιο όμως να είναι δεσμευτικό και για άλλες επαγγελματικές ιδιότητες. Ξαφνιάστε πρακτικά αλλά & δημιουργικά τους πελάτες σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ