πως γίνεται η παρουσίαση προσχεδίων online

  1. Η όλη διαδικασία ξεκινάει συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο ενημέρωση για την εταιρεία σας online ΕΔΩ.
  2. Κατόπιν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας συμπληρώνουμε τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες που είναι απαραίτητες.
  3. Περίπου 8-10 εργάσιμες ημέρες μετά, στέλνονται online σε αποκλειστική διεύθυνση internet (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΑΤΩΝ / PRIVATE ΣΕΛΙΔΑ) τα 3 πρώτα προσχέδια. Σε πολλές περιπτώσεις από τα 3 πρώτα προσχέδια προκύπτει η τελική επιλογή.
  4. Αν χρειαστεί σχεδιάζονται επιπλέον online 2 νέα προσχέδια με βάση την επανατροφοδοτούμενη πληροφορία σας (feedback).
  5. Δυνατότητα διορθώσεων / αλλαγών / δοκιμών / εξέλιξης στα  προσχέδια που έχουν ήδη παρουσιαστεί (π.χ. χρωματικοί συνδυασμοί κ.α.)
  6. Κατόπιν της τελική επιλογής λογοτύπου σας αποστέλλονται όλα απαραίτητα αρχεία.
  7. Το λογότυπο που λαβαίνεται είναι έτοιμο για οποιαδήποτε εφαρμογή σε εταιρική ταυτότητα (επαγγελματική κάρτα, ιστοσελίδα, έντυπο, επιγραφή κ.α.).